Basic

250 EUR

 •  Снимање со 1 камера во 4к резолуција, гратис usb
 • Фотографирање 1 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • 100 Фотографии и албум гратис

Gold

400 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • 100 Фотографии и албум гратис

Premium

600 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Дрон
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • Фотосесија посебен ден
 • Фотобук гратис

Ultra Premium

900 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Дрон
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • Фотосесија посебен ден
 • Фотобук гратис
 • 300 фотографии и албум гратис

Пакети

Изберете пакет за вашата свадба