Текст бр.1

Марија и Марјан


Ве покануваме со Вашето присуство да ги збогатите


нашите најсреќни мигови и да бидете дел од нашата семејна веселба.


14 ЈУНИ 2020


Хотел ,, Александар Палас ‘’


Прием од 19 : 00 до 19 : 30


Семејство Антевски Семејство Јаневски


Текст бр.2


Марија и Марјан


Со особено задоволство ве покануваат да бидете дел од нивната свадбена веселба.


14 ЈУНИ 2020


Хотел ,, Александар Палас ‘’


Прием од 19 : 00 до 19 : 30


Семејство Антевски Семејство Јаневски
Текст бр.3


Марија и Марјан


Споделете ги најсреќните мигови со нас и бидете дел од нашата семејна веселба.


Ве покануваат Семејствата


Антевски и Петрови


14 ЈУНИ 2020


Хотел ,, Александар Палас ‘’


Прием од 19 : 00 до 19 : 30


Текст бр.4


25.08.2017 се вљубивме


31.12.2017 нашиот почеток


25.12.2019 таа рече да


25.08.2020 нашата свадба


Споделете ги најсреќните мигови со нас и нашите Семејства


Марија и Марјан


25 Август 2020


Хотел ,, Александар Палас ‘’


Прием од 19 : 00 до 19 : 30


Семејство Антевски Семејство Јаневски
Текст бр.5
Со особено задоволство Ве каниме на свадбената веселба на


Марија и Марјан


25 Август 2020


Хотел ,, Александар Палас ‘’


Прием од 19 : 00 до 19 : 30


Семејство Антевски Семејство Јаневски