Basic

400EUR

 •  Снимање со 1 камера во 4к резолуција, гратис usb
 • Фотографирање 1 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • 100 Фотографии и албум гратис

Gold

550 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • 100 Фотографии и албум гратис

Premium

750 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Дрон
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • Фотосесија посебен ден
 • 200 фотографии гратис

Ultra Premium

1100 EUR

 •  Снимање со 2 камери во 4к резолуција, гратис usb
 • Дрон
 • Фотографирање 2 фотографа
 • Фотосесија на денот на свадбата
 • Фотосесија посебен ден
 • Фотобук гратис
 • 200 фотографии и албум гратис

Пакети

Изберете пакет за вашата свадба